รถแม็คโครให้เช่า

บริการรถแม็คโครให้เช่า (แบคโฮ) ตั้งแต่ขนาด PC 30 – PC 320 สำหรับงานขุดตักดิน หรืองานรื้อสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมคนขับ และหัวแย็ก ให้เช่าเครืองจักรในการก่อสร้างทุกชนิด

รถรับจ้าง
รถรับจ้าง

 

 

Admin

Website2make

Avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.