1234 Street Name, City Name, United States

(123) 456-7890 info@yourdomain.com

กฤตนัยเครนและขนส่งทั่วไทย

กฤตนัยเครนและขนส่งทั่วไทย

รถเครนรถเฮี๊ยบและรถบรรทุกให้เช่า

     กฤตนัยเครนและขนส่งทั่วไทย บริการรถเช่าขนาดใหญ่  อาทิ ให้เช่ารถเครน รถเทรลเลอร์ รถบรรทุก รถเฮี๊ยบ รถแบ๊คโฮ รถกระเช้า รวมไปถึงเครื่องมือต่อพ่วงต่างๆ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 063-294-5503 (24 ชม.)

ให้เช่ารถเครน

รถเครนให้เช่า ขนาดของรถตั้งแต่ 7-550 ตัน เป็นรถเครนรูปแบบ Truck Crane จะมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่รถ 4 ล้อ และ 10 ล้อ ตามความเหมาะสมกับงาน

ให้เช่ารถเทรลเลอร์

รถเทรลเลอร์ หรือรถบรรทุกพ่วง ให้เช่าขนของ ขนส่งและบรรทุกสินค้าทุกชนิด บริการทั่วไทย

ให้เช่ารถบรรทุก

รถบรรทุกหางโลเบทแบบ 2 เพลา และ 3 เพลา และเทรลเลอร์พื้นเรียบ 2-3 เพลา บริการขนส่งและบรรทุกสินค้าทุกชนิด

ให้เช่ารถเฮี๊ยบ

รถเฮี๊ยบ 6-10 ล้อ ให้เช่ารายวันและรายเดือน 2.5-5 ตัน ทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้นที่ 3,900 บาท

ให้เช่ารถแบ๊คโฮ

รถแบ๊คโฮให้เช่าทุกขนาดตั้งแต่ pc30-320 พร้อมคนขับ และหัวแย็ก ให้เช่าเครืองจักรในการก่อสร้างทุกชนิด

ให้เช่ารถกระเช้า

รถกระเช้าปลายบูม รถปั๊มคอนกรีต รถปั๊มบูม รถปั๊มลาก ทุกขนาด ทุกพื้นที่ ทั้งรายวันและรายเดือน

 

     สนใจเช่ารถขนาดใหญ่ และเครื่องมือต่อพ่วงต่างๆ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 063-294-5503 อีเมล contact@รถเครนรถเฮี๊ยบและรถบรรทุกให้เช่าทั่วไทย.com

ข้ามไปยังทูลบาร์